Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lê Thị Thu  Trang

Họ và tên: Lê Thị Thu Trang

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0972602666

Email: lethutrang10.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Thị Trấn Đình Cả - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên

Website: http://lethutrang10-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

                                                         Họ và tên: Lê Thị Thu Trang

                                                         Chức vụ: Giảng viên tiếng Anh

                                                         Di động: 0972.602.666

                                                         Email: lethutrang10.sfl@tnu.edu.vn

                                                         Học vị: Thạc sỹ

                                                         Địa chỉ: Thị Trấn Đình Cả - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên

                                                         Xóm Nước Hai - Xã Quyết Thắng - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

                                                        Website: http://lethutrang10-sfl.tnu.edu.vn

                                                        I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

                                                        Họ và tên: Lê Thị Thu Trang

                                                        Năm sinh: 1985

                                                        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

                                                        Chức vụ: Giảng viên tiếng Anh

                                                        Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ

                                                        Email: lethutrang10.sfl@tnu.edu.vn

                                                        II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

                                                        2014 - 2017: Đại học Hà Nội, Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh

                                                        2004 - 2008: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Cử nhân Tiếng Anh Sư Phạm

                                                        III. KHEN THƯỞNG

                                                        Giấy khen của Công Đoàn Khối Cơ Quan Đại học Thái Nguyên các năm học 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019.

                                                        Danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua Cơ Sở năm học 2018 - 2019 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Research Project: Compiling Course-book for English for Finance and Banking (2015)

2. Research Project: Compiling Course – book for English Written Proficiency Advanced 1 – first edition (2016)

3. Research Project: Compiling Course – book for English Written Proficiency Advanced 1 – Second edition (2018)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Le, Thi Khanh Linh & Le, Thi Thu Trang (2017). Evaluative devices in personal narratives from American and Vietnamese talk shows. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 174(14), 103 – 108. ISSN: 1859 – 2171.

2. Le, Thi Thu Trang & Le, Thi Khanh Linh (2018). Improving Students’ Writing Skill through The School Online Newspaper at a Public University in Vietnam. International Journal of Education & Literacy Studies, 6 (2), 47 – 52. ISSN: 2202 – 9478.

3. Le, Thi Thu Trang & Vu, Thi Thanh Hue (2018). An Investigation into The Third – year English Majors’ Problems in Performing TOEFL IBT reading Tests at a Public University in Vietnam. The Third International TESOL Conference Proceedings. HCM University of Education Publishing House. ISBN: 978-604-958-470-1.

4. Vu Thi Thanh Hue*, Le Thi Nhung**, & Le Thi Thu Trang*** (2019). Influences by the Extensive Reading Programs on Freshmen’s Written Proficiency. VinhTesol Conference Proceedings. Vinh University Publishing House. ISBN: 978-604 -923-458-3.

5. Le, Thi Thu Trang (2020). AN INVESTIGATION INTO FACTORS CAUSING STUDENTS’ POOR RESULTS IN APTIS E-EXAM AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, 225(03), 117 – 122. ISSN: 1859 – 2171. e-ISSN: 2615 - 9562

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại